Buscar
Suscribirse al Servicio RSS
viernes 27 de noviembre de 2015 | 07:18
GALEGO | CASTELLANO
Inicio | Información de uso | Contacto

O Observatorio Audiovisual Galego é un servizo da Secretaría Xeral de Medios da Presidencia da Xunta de Galicia, que ten a finalidade de proporcionar unha información permanentemente actualizada sobre o sector audiovisual, dirixida aos axentes implicados neste sector, tanto empresas como institucións.

En referencia ao sector audiovisual na comunidade galega, nos últimos anos leváronse a cabo importantes avances en materia de información.

O Observatorio ten como elemento central o catálogo que recolle os principais indicadores estatísticos do sector e do mercado, contextualizando as observacións propias coas medicións e variables doutros observatorios tanto de carácter nacional como internacional.

Además, incorpórase información sobre a estructura sectorial, con seccións destinadas ás institucións e as empresas existentes, facilitando ó acceso á base de datos do Rexistro de Empresas do Audiovisual.

info@observatorioaudiovisual.org